TH EN
A A A

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

18 ตุลาคม 2562    ครั้ง

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

    เข้าใจใหม่ เครื่องหมาย Q ใดคือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถูกต้อง

               เครื่องหมาย Q คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

    

  - เครื่องหมาย Q ธงชาติ คือ เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในรูปแบบเก่าซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว

  - เครื่องหมาย Q สีเขียวทั้งหมด คือ เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน

               ดังนั้น ถ้าหากทุกท่านพบสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q สีเขียวทั้งหมด ก็แสดงว่าสินค้าเกษตรนั้นได้รับการการรับรองว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยค่ะ

 

ที่มา : Facebook มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.