TH EN
A A A

รักษาคุณภาพ มะพร้าวน้ำหอม ให้หอมไกลไปทั่วโลก

21 พฤศจิกายน 2561    ครั้ง

รักษาคุณภาพ มะพร้าวน้ำหอม ให้หอมไกลไปทั่วโลก

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

               มะพร้าวน้ำหอม (Aromatic Coconut) โดยเฉพาะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทย เป็นที่ร่ำลือและนิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีการปลูกเพื่อการค้าอย่างเเพร่หลาย คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 412 ล้านบาทต่อปี มะพร้าวน้ำหอมของไทยมีหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่นิยมปลูกเป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ หมูสีเขียว มีต้นเตี้ยเเละกลิ่นหอม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera L. ปัจจุบันปลูกกันมากในเเถบจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา และนครปฐม รูปแบบมะพร้าวน้ำหอม ที่ขายอยู่ในท้องตลาดบ้านเราส่วนใหญ่มี 2 เเบบคือ มะพร้าวควั่น และมะพร้าวเจีย

 

 

                ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน (ASEAN Standard for Horticultural Produce MASHP) ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2552 ได้พิจารณาร่างมาตรฐานอาเซียนหลายชนิด เช่น กล้วย กระเทียม หอมเเดง และรวมถึงมะพร้าวอ่อน ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่มีประเทศใดที่มีมะพร้าวน้ำหอม นอกจากประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นจุดเเข็งสินค้าเกษตรบ้านเรา

                แต่ปัญหาของมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านมาคือ พบการเเจ้งเตือนสารกันเชื้อราตกค้างอยู่ในน้ำและเนื้อมะพร้าวที่เกินมาตรฐาน จากการส่งออกมะพร้าวของไทยไปยังประเทศไต้หวันและเเคนาดา ได้สร้างความตระหนกตกใจให้เเก่ผู้บริโภคในระยะหนึ่ง และประเทศไต้หวันเองก็มีกฏหมายที่กำหนดว่ามะพร้าวเป็นผลไม้เปลือกเเข็งที่ห้ามใช้สารกันเชื้อรา หากจะมีการใช้ประเทศไทยก็ต้องยืนยันว่าสามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งสารกันเชื้อราที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสารคาร์เบนตาร์ซิม (Carbendazim) และนอกจากนี้ ยังมีปัญหาภาวะภัยเเล้งและแมลงศัตรูมะพร้าวระบาด และเกษตรกรเองยังขาดการดูเเลรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

                ดังนั้น เพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย ให้มะพร้าวน้ำหอมยังคงความสด ความหอม และความหวาน มีคุณภาพที่ดีก่อนถึงมือผู้บริโภคนั้นจะต้องเริ่มจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตั้งเเต่ เเหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การคัดเลือกพันธุ์ ที่ต้องใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพดี เชื่อถือได้ และไม่ปลูกปะปนกับพันธุ์อื่น การใช้ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอายุการเก็บเกี่ยวต้องมีความเหมาะสมการขนย้ายและการเก็บรักษาก็ต้องทำอย่างระมัดระวัง ตลอดจนถึงการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจป้องกันศัตรูพืชฯ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้ผลิตควรให้ความใส่ใจ เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพ ให้มะพร้าวน้ำหอมของไทย หอมไกลไปทั่วโลก