TH EN
A A A

มะกันพบอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงมีเชื้อรา

14 July 2551   

              
การสำรวจผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ พบ 4 ใน 10 ของอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงปนเปื้อนเชื้อราที่เรียกว่า citrinin ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาไตในสัตว์และมนุษย์

               Consumerlab กล่าวว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมข้าวยีสต์แดงได้แสดงผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพเป็นทางเลือกทางเภสัชของ statin  โดยบริโภคร่วมกับน้ำมันปลาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการจะช่วยลดระดับคลอรสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDLcholesterol ลงได้ถึง 42% แต่บริษัทก็ต้องให้ความระมัดระวังต่อปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนี้  Citrinin เป็น micotoxin ที่เป็นพิษซึ่งเกิดในธัญพืชและข้าวและมีผลต่อมนุษย์

               Consumerlab ระบุว่าเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเจอ citrinin  ในระดับสูงสุดในผลิตภัณฑ์ที่มี monacolin-k ต่ำสุด ดังนั้นจึงอาจมีความเกี่ยวเนื่องกัน  และหวังว่าจะมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนออก และบริษัทมีการทดสอบเมื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่วางไม่มีการปนเปื้อน

ที่มา : NUTRA

Is this article useful?