TH EN
A A A

มาเลเซียเรียกร้องอียูให้ชะลอการแบนสินค้าประมงมาเลเซีย

17 June 2551   
            อุตสาหกรรมสินค้าประมงแช่เยือกแข็งมาเลเซียได้เรียกร้องสหภาพยุโรปให้ชะลอการเตรียมห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากมาเลเซียซึ่งจะกระทบการส่งออกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

                   อนึ่ง  ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากมีกระแสข่าวว่า สหภาพยุโรปเตรียมระงับการนำเข้าสินค้าประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งจากมาเลเซียเนื่องจากผลจากการที่สหภาพยุโรปเคยส่งคณะตรวจประเมินไปมาเลเซียเมื่อ 3 ปีที่แล้ว  และขอให้มาเลเซียปรับปรุงแก้ไขระบบมาตรฐานการผลิตมาโดยตลอด  รวมทั้งได้มีการตักเตือนมาหลายครั้งแล้ว  แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น

ที่มา : The Fishsite

Is this article useful?