TH EN
A A A

ญี่ปุ่นยกร่างระเบียบติดฉลากอาหารสัตว์เลี้ยง

16 June 2551    4837

               ขนาดครัวเรือนญี่ปุ่นมีแนวโน้มเล็กลงเรื่อยๆ ขณะที่อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น  ประชากรจำนวนมากอยู่อย่างโดดเดี่ยว   คนจำนวนมากจึงหาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  ที่นิยมคือสุนัขและแมว   ปัจจุบัน สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงในตลาดญี่ปุ่นจึงมีหลากหลายทั้งอาหารบำรุงสุขภาพ  สินค้าอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งตัว ของใช้  แชมพู ของเล่น และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาหารสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มใหญ่ได้แก่ อาหารทั่วไป  อาหารธรรมชาติปราศจากวัตถุเจือปน  อาหารเพื่อการบำรุงรักษา อาหารที่ปรุงในครัวเรือน  โดยมูลค่าขายปลีกเพิ่มจาก  120 พันล้านเยนในปี  2542  เป็น 240 พันล้านเยนในปี 2549   นอกจากนี้ยังมีอาหารสัตว์เลี้ยงเฉพาะ  เช่น  อาหารแคลอรีต่ำ  อาหารสำหรับสัตว์ป่วย  เป็นต้น ได้มีการเรียกร้องให้ภาครัฐสนใจการวางระเบียบเกี่ยวข้องกับการติดฉลากเพื่อให้ข้อมูลส่วนประกอบที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง  ซึ่งกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการยกร่างเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภากลางปี  2552

               ในปี 2550 ญี่ปุ่นนำเข้าอาหารสัตว์ 108.53 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 1.54% โดยสูงสุดนำเข้าจากสหรัฐฯมูลค่า 35.25 พันล้านเยนมีส่วนแบ่งตลาด 32.48%  รองลงมาจากไทย 25 พันล้านเยน ส่วนแบ่งตลาด 23.36%โดยการนำเข้าจากไทยขยายตัวมาโดยตลอดในช่วง 3 ปีหลัง  ออสเตรเลียมีส่วนแบ่งตลาด 13.8%  จีน  12.45%  ฝรั่งเศส 5.08% ชนิดอาหารสัตว์เลี้ยงที่นำเข้าส่วนใหญ่ 80% เป็นอาหารสุนัขแมวบรรจุกระป๋องสำหรับขายปลีก  และ18% เป็นสิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้ผลิตอาหารสัตว์ 

ที่มา  :  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

Is this article useful?