TH EN
A A A

ไต้หวันปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร

17 April 2567   

                    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ไต้หวันได้เผยแพร่มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร (Sanitation Standard for Contaminants and Toxins in Food) ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นการแก้ไขและเพิ่มปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กและทารก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนัทยืนต้น (tree nuts) และเมล็ดพืชน้ำมัน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังนี้: 


ปริมาณการตกค้างสูงสุด (Maximum Limit: ML) ของตะกั่วในอาหารสำหรับเด็กและทารก

อาหาร ML ใหม่ (mg/kg) ML เดิม (mg/kg)
นมผงสำหรับทารก นมผงสำหรับทารกสูตรต่อเนื่อง และนมผงสำหรับเด็กเล็ก - จำหน่ายในรูปแบบผง 0.020 0.050
นมผงสำหรับทารก และนมผงสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ -  จำหน่ายในรูปแบบผง 0.020 0.050
เครื่องดื่มที่มีฉลากและจำหน่ายให้กับทารกและเด็กเล็ก ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดไว้ 0.020 0.030

 

ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของแคดเมียมในอาหารสำหรับเด็กและทารก

อาหาร ML ใหม่ (mg/kg) ML เดิม (mg/kg)
นมสำหรับเด็กเล็กที่ผลิตจากโปรตีนพืช (ยกเว้น โปรตีนจากถั่วเหลือง) เพียงอย่างเดียวหรือผสมกับโปรตีนจากนมวัว – จำหน่ายในรูปแบบของเหลว 0.010 -
นมสำหรับเด็กเล็กที่ผลิตจากโปรตีนพืช (ยกเว้น โปรตีนจากถั่วเหลือง) เพียงอย่างเดียวหรือผสมกับโปรตีนจากนมวัว – จำหน่ายในรูปแบบผง 0.020 -
เครื่องดื่มที่มีฉลากและจำหน่ายให้กับทารกและเด็กเล็ก ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดไว้ 0.020 -

 

ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของตะกั่วในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและปศุสัตว์

อาหาร ML ใหม่ (mg/kg) ML เดิม (mg/kg)
เครื่องในวัวและแกะที่กินได้ 0.2 0.5
เครื่องในหมูที่กินได้ 0.15 0.5
เครื่องในสัตว์ปีกที่กินได้ 0.1 0.5

 

ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของแคดเมียมในนัทยืนต้นและเมล็ดพืขน้ำมัน

อาหาร ML ใหม่ (mg/kg) ML เดิม (mg/kg)
ถั่วไพน์ 0.3 -
นัทยืนต้นอื่น ๆ 0.2 -
เรปซีด 0.15 -
เมล็ดมัสตาร์ด 0.3 -
เมล็ดฝ้ายและเมล็ดทานตะวัน 0.5 -
เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ 0.1 -

 

                    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=30461 (ภาษาจีน)
 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?