TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหารประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

1 April 2567   

                    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด แบ่งเป็น เดือนมกราคม 2567 จำนวน 279 ล็อต และเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 251 ล็อตจากทั้งหมด 43 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (20.2% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืช) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (14.3% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์และถั่ว) และออสเตรเลีย (9.6% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์) ซึ่งสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ ข้อมูลในใบรับรองกับสินค้าไม่ตรงกัน (32.3%) การติดฉลากไม่ถูกต้อง (21.1%) ใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินปริมาณที่กำหนด (11.3%) ไม่มีใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกัน (6.6%) และไม่ผ่านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หรือ Sensory Evaluation (6.0%)
 

รายการกักกันที่น่าสนใจ: 

                    ผลิตภัณฑ์นม 6 ล็อตถูกปฏิเสธในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังนี้:

ผลิตภัณฑ์ ประเทศต้นทาง เหตุผลในการถูกปฏิเสธ
ชีส สหราชอาณาจักร การติดฉลากไม่ถูกต้อง
นมผงดัดแปลง ออสเตรเลีย ข้อมูลในใบรับรองกับสินค้าไม่ตรงกัน
นมผงครบส่วน (Whole Milk) ดัดแปลง สเปน การติดฉลากไม่ถูกต้อง
นมอูฐชนิดผง คาซัคสถาน ปริมาณโปรตีนและไขมันไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
นมผงครบส่วน (Whole Milk) นิวซีแลนด์ ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ชีส ฝรั่งเศส ปนเปื้อนจุลินทรีย์

                    ข้อควรรู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีน (SAMR) ได้เผยแพร่มาตรฐานสำหรับนมผงและนมผงดัดแปลง (GB 19644-2024 National Food Safety Standard Milk Powder and Modified Milk Powder) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202403/a51bf4bd1c1545d4bada095735603b6f.shtml

 

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.  

Is this article useful?