TH EN
A A A

เบลเยียมปลอดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอีกครั้ง

28 March 2567   

                  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ประกาศว่า เบลเยียมปลอดจากโรคไข้หวัดนกอีกครั้ง โดยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ประกาศในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและผู้ผลิตในประเทศสามารถกลับมาเริ่มส่งออกสัตว์ปีกได้อีกครั้ง 
     

 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?