TH EN
A A A

ดูไบประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว มีผลบังคับใช้ปี 2567

6 March 2567   

                    เมื่อเร็ว ๆ นี้ มกุฏราชกุมารแห่งดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ออกมติคณะมนตรีว่าด้วย การห้ามนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยไม่คำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ Single-use virgin และผลิตภัณฑ์แบบรีไซเคิล และจะขยายให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ อีกเป็นระยะ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                    กฎหมายดังกล่าวประกาศครั้งแรกก่อนการประชุม COP28 เมื่อปี 2566 ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ มีเป้าหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ซ้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนในดูไบ 


ที่มา : Sustainable Plastic สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?