TH EN
A A A

การส่งออกสินค้าเกษตรในอินเดียเพิ่มขึ้น แม้ยังควบคุมการส่งออกข้าวและน้ำตาล

19 February 2567   

                    รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินเดียกล่าวว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2566/67 จากปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์หลักก็ตาม 
                    ก่อนหน้านี้อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสาลี ข้าว และน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลกได้ประกาศห้ามส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อควบคุมราคาในประเทศที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2565/66 อินเดียมีการส่งออกสินค้าเกษตรประมาณ 53 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ แม้ว่าจะมีการควบคุมการส่งออกข้าวสาลี ข้าว และน้ำตาลก็ตาม 
                    เช่นเดียวกับ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชปรุงแต่ง และผักผลไม้ที่ข้อมูลของ Agriculture and Processes Food Products Export Development Authority (APEDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการค้าอินเดียระบุว่า การส่งออกในเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?