TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เบรกการนำเข้าสัตว์ปีกจากเบลเยียม-ฝรั่งเศส

22 January 2567   

                    เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนกป่าจากเบลเยียมและฝรั่งเศส หลังจากฝรั่งเศสและเบลเยียมซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันได้รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2566 ตามลำดับ
                    รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ฟิลิปปินส์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เรากำลังทำเช่นนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของประชากรสัตว์ปีกในประเทศ เกษตรกร รวมถึงผู้บริโภค เนื่องจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 สามารถแพร่เชื้อไปสู่มนุษย์ผ่านสัตว์ที่มีเชื้ออยู่แล้วได้” ทั้งนี้ ในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจำนวน 426,620 ตัน เพิ่มขึ้น 3.78% จากปี 2565 คิดเป็นเนื้อสัตว์ปีกจากเบลเยียม 0.59% และฝรั่งเศส 0.01%
    

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?