TH EN
A A A

เวียดนามเปิดโครงการพัฒนาข้าวคุณภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

12 January 2567   

                    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามร่วมกับจังหวัด Hau Giang ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าวคุณภาพสูงและลดการปล่อยมลพิษต่ำในพื้นที่ 1 ล้านเฮกตาร์ เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของประเทศอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้คำมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม โดยคาดว่าโครงการนี้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 10% และส่งออกข้าวคุณภาพสูงมากกว่า 20% ของการส่งออกเกษตรกรรมเฉพาะทางทั้งหมด
                    รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเน้นย้ำว่า ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการจะมีการทดลองนโยบายใหม่ๆ รวมถึงการจ่ายคาร์บอนเครดิตตามผลการดำเนินงาน โดยเน้นไปที่การผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยเชื่อมโยงกับการเติบโตสีเขียวในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2573 และพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรแบบหมุนเวียน
                    ผู้บริหารของธนาคารโลกกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรและการเกษตรของเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 30% รวมถึงช่วยให้เวียดนามสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593   


ที่มา : Vietnamplus สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?