TH EN
A A A

นิวยอร์กฟ้อง! บริษัทน้ำอัดลมรายใหญ่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอันตรายต่อสุขภาพ

9 January 2567   

         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องต่อศาลประจำรัฐทางตอนเหนือของเมือง Erie ให้ดำเนินการกับบริษัทน้ำอัดลมและอาหารทานเล่นรายใหญ่ โทษฐานสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
         จากการสำรวจพบว่า ขยะจำนวนมากที่พบบริเวณใกล้แม่น้ำ Buffalo ทางตอนเหนือของเมือง Erie เป็นขยะที่ติดสัญลักษณ์แบรนด์ของบริษัทดังกล่าวมากกว่า 17% ของขยะทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนในนิวยอร์ก หลังจากที่พลาสติกย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติก โดยบริษัทมีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 100 แบรนด์  
        ทั้งนี้ อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์ก กล่าวว่า บริษัทมีข้อบกพร่องในการเตือนผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงความพยายามในการจัดการมลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติก เนื่องจากมลพิษดังกล่าวสามารถเข้าสู่น้ำดื่มได้จากบรรจุภัณฑ์ชำรุด นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าบริษัทหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการประกาศเป้าหมายลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่รีไซเคิล แม้ว่าปริมาณการใช้พลาสติกจะเพิ่มขึ้นก็ตาม พร้อมเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามการขายพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในรัฐนิวยอร์ก 
          นี่เป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและเตือนให้บริษัทอื่น ๆ เห็นความสำคัญกับการลดมลพิษจากพลาสติก 
          ไมโครพลาสติกเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สลายตัวจากพลาสติก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์และอัตราการเกิดมะเร็งในสัตว์ ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ามนุษย์อาจได้รับผลกระทบในแบบเดียวกัน

 

 

ที่มา : Reuters : สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?