TH EN
A A A

บราซิลพิชิตตลาดเจลาตินและคอลลาเจนจากวัวในสิงคโปร์สำเร็จ!

8 January 2567   

                    สิงคโปร์อนุญาตนำเข้าเจลาตินและคอลลาเจนวัวจากบราซิล หลังจากใช้เวลาในการเจรจากว่า 1 เดือน เพื่อขออนุมัติใบรับรองสุขอนามัยระหว่างประเทศ (International Sanitary Certificate: ISC) ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
                    คอลลาเจนจากวัวได้รับการรับรองในด้านคุณสมบัติทางเทคโนโลยีและโภชนาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการผลิตไส้กรอก หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง ในปี 2565 สิงคโปร์นำเข้าเจลาตินและคอลลาเจนจากวัวมูลค่ากว่า 62 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นเจลาตินประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากจีน และคอลลาเจนประมาณ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ
                    การเปิดตลาดเจลาตินและคอลลาเจนในสิงคโปร์จะช่วยส่งเสริมการค้าสินค้าของบราซิลที่เปิดตลาดไปก่อนหน้านี้ เช่น หอยแช่แข็ง หอยสองฝา เนื้อวัวและเนื้อหมูแปรรูปจากบราซิล และคาดว่าจะส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 

ที่มา : DatamarNews สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?