TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรทำบัตรเชฟช่วยคนภูมิแพ้อาหาร

3 June 2551   
สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหาร (FSA) ของสหราขอาณาจักรจัดทำ chef card เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคโภคที่มีปัญหาภูมิแพ้อาหารเพื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน บัตรที่มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิตนี้จะมีข้อมูลและให้กับพนักงานของร้านอาหารเพื่อให้เชฟหรือพ่อครัว-แม่ครัวรู้ว่าอาหารใดทีผู้บริ ภคแพ้แต้องหลีกเลี่ยง ในสหราชอาณาจักร มีคนราว 10 คนเสียชีวิตทุกปีเนื่องจากการแพ้อาหารและมีอีจำนวนมากที่ต้องเข้าโโรงพยาบาล ในกรณีส่วนใหญ่ของการแพ้อาหารจะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานอาหารที่ภัตตาคารหรือจากอาหารที่ซื้อจากร้านไปทานข้างนอก (take away) ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับร้านอาหารที่จะเรียนรู้เรื่องภูมิแพ้อาหารเพราะสำหรับผู้บริโภคที่มีอาการแพ้รุนแรงแล้ว การบริโภคอาหารที่ตนเองแพ้แม้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็จะก่อให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองรุนแรงที่เรียกว่า anaphylaxis และสามารถเสียชีวิตได้ จากงานวิจัยผู้บริโภคของ FSA ก่อนหน้านี้ พบว่าผู้ที่เป็นภูมิแพ้อาหารมักจะมีปัญหาเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะไม่มีข้อมูลที่เหมาะสม ดังนั้น chef card จึงเป็นหนทางที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งในการช่วยผู้บริโภคที่แพ้อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นในการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าตนเองแพ้อาหารอะไร ที่มา : FSA

Is this article useful?