TH EN
A A A

IUCN เผยปลาน้ำจืดรวมทั้งปลาแซลมอนแอตแลนติกเผชิญกับวิกฤติการสูญพันธุ์

4 January 2567   

                     IUCN ได้เผยแพร่ Red List of Threatened Species ฉบับล่าสุดในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 25% ของสายพันธุ์ปลาน้ำจืดโลกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมถึงปลาแซลมอนแอตแลนติก ที่ขณะนี้อยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” 
                     Red List ฉบับดังกล่าวซึ่งถือเป็นการประเมินสถานะปัจจุบันของพืชและสัตว์โลกที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก เผยให้เห็นว่าปลาน้ำจืดกำลังเผชิญกับมลภาวะ เขื่อนที่กีดขวางเส้นทางการอพยพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น โดยมลพิษทางน้ำส่งผลกระทบต่อปลาน้ำจืดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 57% เขื่อนส่งผลกระทบ 45% สายพันธุ์ที่รุกรานและโรคที่เป็นอันตรายส่งผลกระทบ 33% การจับปลาที่มากเกินไปส่งผลกระทบ 25% และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบ 17% เนื่องจากระดับน้ำและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจึงเป็นสาเหตุให้น้ำทะเลเคลื่อนตัวมารวมกับน้ำจืดและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
                     เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายน้ำของ WWF European Policy Office กล่าวว่า “ยุโรปยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องปลาจากการสูญพันธุ์ ประชากรปลาของเรารวมถึงปลาแซลมอนแอตแลนติกที่เป็นสัญลักษณ์จะถูกบันทึกไว้เพียงแค่ในประวัติศาสตร์ เว้นแต่เราจะดำเนินการในตอนนี้เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ ทะเลสาบ และพื้นที่ชุ่มน้ำ นี่เป็นอีกครั้งที่มีการส่งเสียงเตือนไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าการฟื้นฟูธรรมชาติครั้งใหญ่นั้นไม่สามารถรอได้อีกต่อไป และเพื่อควบคุมวิกฤตการณ์การสูญพันธุ์นี้ สถาบันต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปจะต้องผ่านกฎหมายการฟื้นฟูธรรมชาติที่รอคอยมายาวนาน ซึ่งรวมถึงเป้าหมายในการฟื้นฟูแม่น้ำที่ไหลอย่างอิสระความยาว 25,000 กิโลเมตร ซึ่งมีความสำคัญต่อปลาแซลมอนและปลาอพยพอื่น ๆ”
                     ข้อมูลของ IUCN ระบุว่าปลาแซลมอนแอตแลนติกต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการในระหว่างการอพยพทางไกลระหว่างมหาสมุทรและน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ รวมถึงแหล่งหาอาหารของมัน โดยภัยคุกคามนั้น ได้แก่
                     - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของแซลมอน ทำให้เหยื่อลดลง และสายพันธุ์ที่รุกรานเพิ่มขึ้น
                     - เขื่อนและสิ่งกีดขวางในแม่น้ำ กีดขวางการเข้าถึงพื้นที่วางไข่และแหล่งอาหาร
                     - มลพิษทางน้ำและการตกตะกอนจากการเกษตรและการตัดไม้
                     - การผสมพันธุ์แซลมอนจากฟาร์มอาจทำให้ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
                     - อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเหาแซลมอนในฟาร์มแซลมอน
                    IUCN Red List 2023 เป็นการประเมินสายพันธุ์ปลาน้ำจืดของโลกอย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรก โดยจากการประเมินสายพันธุ์ปลา 14,898 สายพันธุ์ พบว่า มี 3,086 สายพันธุ์ (คิดเป็น 25%) ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

 

ที่มา : WWF สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?