TH EN
A A A

เกาหลีใต้เปิดตัวตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรออนไลน์แห่งแรกของโลก

3 January 2567   

                    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทเกาหลีใต้ (MAFRA) ประกาศพิธีเปิดตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นย้ำถึงการเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรออนไลน์แห่งแรกของโลก และเป้าหมายที่จะลดต้นทุนในการกระจายสินค้าขายส่งลง 700 พันล้านวอนและพัฒนาตลาดให้มีมูลค่า 3.7 ล้านล้านวอนภายในปี 2570 พร้อมให้ความมั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
                    ตลาดค้าส่งออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นความพยายามสำคัญที่สอดคล้องกับวาระแห่งชาติของรัฐบาลปัจจุบัน และเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566
                    แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าจากสถานที่ผลิตไปยังผู้ซื้อได้โดยตรง ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และลดขั้นตอนการจัดจำหน่าย ทำให้ต้นทุนลดลง นอกจากนี้ ผู้ผลิตสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดใหม่ และเพิ่มทางเลือกในการจัดส่ง ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบและซื้อสินค้าจากทั่วประเทศได้บนแพลตฟอร์มนี้ โดยการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งแรกผ่านการซื้อขายหัวหอม
                    จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของโครงการนำร่อง 111 รายการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 10 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ราคาหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบออฟไลน์ เป็นผลมาจากการขายตรงที่ต้นทาง ทำให้ประหยัดต้นทุน ยิ่งไปกว่านั้นต้นทุนการขนส่งและขั้นตอนการขายส่งลดลง 7.4% เนื่องจากการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดค้าส่งออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงฯ จะจัดลำดับความสำคัญของการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขาย โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายรวมถึงปริมาณการทำธุรกรรมต่อปีที่มูลค่ามากกว่า 5 พันล้านวอนสำหรับกลุ่มผู้ผลิตและองค์กร กำหนดคุณภาพสินค้าโดยละเอียด ซึ่งรวมถึงความหวาน ความเป็นกรด สี และขนาด และจัดตั้งกลไกการระงับข้อพิพาท รวมถึงการออกมาตรการจูงใจสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มเป็นเวลา 3 ปี (0.3% ของมูลค่าการทำธุรกรรม) การประกันภัยพิเศษ (โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันต่อยอดที่ 1.85%) และการคืนเงินเบี้ยประกันบางส่วน สำหรับผู้ซื้อ และการสนับสนุนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 
                    นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและผู้บริโภคของ MAFRA ยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการนำตลาดค้าส่งออนไลน์มาใช้ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยการระบุและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และมอบสิ่งจูงใจให้กับบริษัทที่เข้าร่วม และเสริมว่า “เราจะทำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อกระจายสินค้าเกษตรให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 โดยเปลี่ยนศูนย์สินค้าเกษตร 100 แห่ง (APCs) ให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Hub) และสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลการกระจายสินค้าเกษตรดิจิทัลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการกระจายสินค้าให้กับภาคเอกชน และสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่”

 

ที่มา : Mafra สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?