TH EN
A A A

โสมขาวเข้มติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิด

2 June 2551   
รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ว่าจะขยายและเข้มงวดการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้ากับเนื้อวัวที่จำหน่ายในภัตตาคารและสถานบริการอาหารในเดือนมิถุนายนเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกอาหาร กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงกล่าวว่าระเบียบจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนหลังจากที่ได้มีการประกาศล่วงหน้า 3 สัปดาห์ ระเบียบใหม่นี้กำหนดให้ภัตตาคาร ร้านเฟรนไชน์อาหารจานด่วน บริษัทรับให้บริการจัดอาหาร ทุกขนาดจะต้องมีการระบุชนิดของเนื้อวัวที่ใช้ ปัจจุบันเฉพาะภัตตาคารซึ่งมีพื้นที่ 300 ตารางเมตรเท่านั้นจึงจะต้องระบุประเทศแหล่งกำเนิดของเนื้อวัว ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ภัตตาคารจะต้องระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าในเนื้อวัวทุกจานที่เสริฟ์ และในกรณีของเนื้อวัวเกาหลี จะต้องมีการระบุว่าเนื้อวัวนั้นเป็นเนื้อวัวคุณภาพสูง “hanwoo” หรือเนื้อวัวทั่วไป หรือเนื้อวัวนม ถ้าหากสตูว์วัวทำจากเนื้อวัวที่มีประเทศแหล่งกำเนิด 2 แหล่งหรือมากกว่านั้นก็จะกต้องมีการอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจด้วย มาตรการนี้สะท้อนการตอบสนองเกษตรกรเกาหลีใต้ที่ต้องการให้มีการระบุความแตกต่างระหว่างเนื้อจากเกาหลีใต้และเนื้อนำเข้าเนื่องจากมีการใช้เนื้อนำเข้าที่ราคาถูกกว่าแต่อ้างว่าเป็นเนื้อคุณภาพสูง “hanwoo” ของเกาหลีใต้ซึ่งราคาแพงกว่า มาตรการนี้จะดำเนินการในสัปดาห์นี้ในขณะที่คาดว่าเนื้อสหรัฐจะมาถึงตลาดเกาหลีใต้อย่างเร็วที่สุดสัปดาห์หน้า ทั้งนี้จะใช้มาตรการนี้กับข้าวตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน และกับเนื้อสุกร ไก่ และกิมจิตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม มีการจัดส่งผู้ติดตาม 1,000 คนเพื่อดูว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ และมีการให้รางวัลแก่ประชากรที่แจ้งการทำผิดระเบียบดดยมีรางวัลให้ซึ่งรางวัลสูงสุดคือ 2 ล้านวอน (1,927 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่มา : LexisNexis

Is this article useful?