TH EN
A A A

นักวิทยาศาสตร์แคนาดาสุดเจ๋ง! ค้นพบจีโนมข้าวโอ๊ต

20 December 2566   

                    นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาจากหน่วยงาน Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) ประสบความสำเร็จในการจัดลำดับจีโนมของข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของโลกที่มักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับธัญพืชอื่น แต่ปัจจุบันได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโปรตีนและปราศจากกลูเตน 
                    งานวิจัยดังกล่าวเผยแพร่ในวารสาร Nature ที่อธิบายให้เห็นความซับซ้อนของจีโนมข้าวโอ๊ตที่มีขนาดใหญ่กว่าจีโนมมนุษย์เกือบ 4 เท่า โดยมีโครงสร้างเป็น Triple Genome ที่มีวิวัฒนาการมาจากพืชป่าหลากหลายชนิด เนื่องจากข้าวโอ๊ตมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงจึงสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ง่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการต้านทานโรค การเพิ่มผลผลิตและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ
                    การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ และทำให้แคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวโอ๊ตชั้นนำโดยเฉพาะรัฐ Sasksatchewan ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของแคนาดาได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ AAFC ยินดีให้นักวิจัยจากทั่วโลกใช้ประโยชน์จากโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าวด้วยเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของแคนาดาต่อความมั่นคงด้านอาหารระดับโลกและความก้าวหน้าด้านการเกษตร


ที่มา : Farms.com สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?