TH EN
A A A

เวียดนามสนใจร่วมข้อตกลงการค้ากับกลุ่ม Mercosur

19 December 2566   

                    ประธานาธิบดีของบราซิลในฐานะประธานกลุ่ม Mercosur กล่าวว่า เวียดนามได้แสดงความสนใจร่วมข้อตกลงทางการค้ากับกลุ่ม Mercosur ที่ประกอบไปด้วยบราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย  ซึ่งเขาจะนำไปหารือกับประเทศสมาชิกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Mercosur ยินดีที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงเวียดนาม พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างบราซิลกับเวียดนามในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การศึกษา และการป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการทำให้เวียดนามสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบราซิลได้มากขึ้น นอกจากนี้ ประธานาธิบดีบราซิลยังขอบคุณเวียดนามที่เสนอชื่อบราซิลเข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการต่อสู้กับความหิวโหยและความยากจน
                    กลุ่ม Mercosur พยายามจะบรรลุการเจรจาความตกลงด้านการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปให้ได้ภายในปีนี้ หลังจากมีการเจรจามาอย่างยาวนาน และอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรีกับแคนาดา เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำความตกลงกับจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศในอเมริกากลางและแคริบเบียน


ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?