TH EN
A A A

แอฟริกาใต้สามารถควบคุมไข้หวัดนกได้แล้ว

1 December 2566   

                    เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงเกษตรแอฟริกาใต้ ระบุว่า การระบาดของโรคไข้หวัดนกที่รุนแรงที่สุดในแอฟริกาใต้ได้รับการควบคุมแล้ว และส่งผลให้อุปทานของไข่ไก่ดีขึ้น 
                    ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา แอฟริกาใต้ได้ต่อสู้กับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทำให้มีอัตราการตายสูง โดยรายงานของสมาคมสัตว์ปีกแห่งแอฟริกาใต้ ระบุว่า ไข่ไก่ประมาณ 6 ล้านฟองและไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 2.5 ล้านตัว หรือเกือบ 1 ใน 3 ของฝูงไก่ทั่วประเทศ ถูกกำจัดเนื่องจากโรคไข้หวัดนก สิ่งนี้นำไปสู่การขาดแคลนไข่และความกังวลว่าจะขาดแคลนเนื้อสัตว์ปีกในช่วงเทศกาล 
                    อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า รัฐบาลได้ออกนโยบายเพิ่มการนําเข้าไข่ ไข่ที่ปฏิสนธิ ไข่ผงและไข่เหลว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแล้ว

 

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?