TH EN
A A A

FSA UK สอบสวนการปลอมแปลงฉลากการกล่าวอ้างในการเลี้ยงสัตว์

22 November 2566   

                    สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) กำลังสอบสวนธุรกิจขายเนื้อสัตว์ปีกที่ต้องสงสัยว่ามีการขายสินค้าปลอมแปลงฉลากที่ระบุว่า “เป็นไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ (chicken as free range)” แต่ทาง FSA ไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางกฎหมายในอนาคต
                    หัวหน้าหน่วยอาชญากรรมด้านอาหารแห่งชาติ (NFCU) กล่าวว่า “NFCU พร้อมด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำลังออกหมายค้นสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงฉลาก” นอกจากนี้ FSA ยังพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้น โดย FSA กําลังทํางานร่วมกับอุตสาหกรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยการทําให้แน่ใจว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกถอนออกจากตลาด

 

ที่มา : poultrynews สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?