TH EN
A A A

ไต้หวันเพิ่มการตรวจสอบเนื้อหมูอีกครั้งหลังพบการติดฉลากผิด (Mislabeling)

16 November 2566   

                    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของไต้หวันเข้มงวดการตรวจสอบเนื้อหมูนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมือกับปัญหาการติดฉลากเนื้อหมูจากสหรัฐฯ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง (Mislabeling) 
                    ไต้หวันกลับมาตรวจสอบสาร ractopamine ที่ใช้กับเนื้อนำเข้าไม่ติดมันทุกล็อต โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางและมีผลทันที การตัดสินใจดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากมีการเรียกคืนเนื้อหมูสไลซ์ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ จากบริษัทอาหารแช่แข็งในเถาหยวน 2 แห่ง จำนวน 100,000 กิโลกรัม เนื่องจากฉลากระบุข้อมูลประเทศต้นทางไม่ถูกต้อง และแม้ว่าจะมีการยกเลิกการห้ามเนื้อหมูที่ใช้สาร ractopamine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จากแรงกดดันของสหรัฐฯ แต่เหตุการณ์ล่าสุดทำให้ FDA ไต้หวัน ต้องประเมินแผนการตรวจสอบอีกครั้ง
                    Wu Show-mei ผู้อำนวยการ FDA ของไต้หวัน ชี้แจงว่า ไต้หวันได้ตรวจสอบการนำเข้าเนื้อหมูทุกล็อตตั้งแต่ปี 2564 และไม่พบสาร ractopamine ในเนื้อหมูนำเข้ามานานกว่า 2 ปี จึงลดอัตราการสุ่มตัวอย่างเหลือ 20-50% อย่างไรก็ตาม การติดฉลากผิดและความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ทำให้ FDA ไต้หวันกลับมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อหมู 100% โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาอีกครั้ง 

 

ที่มา : Swine News สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?