TH EN
A A A

สหรัฐฯ ปฏิเสธจัดทำความร่วมมือข้าวโพด GMO กับเม็กซิโก

10 November 2566   

              เม็กซิโกห้ามนำเข้าข้าวโพดขาวดัดแปรพันธุกรรม (GMO) จากสหรัฐฯ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในแป้งตอติญ่าซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเม็กซิกัน แต่ยังคงนำเข้าข้าวโพดเหลือง GMO ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เพื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าว สหรัฐฯ จึงได้ยื่นขอคำปรึกษาหารือภายใต้ข้อบทการระงับข้อพิพาททางการค้าของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ -เม็กซิโก-แคนาดา (United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
             เม็กซิโกพยายามเรียกร้องให้สหรัฐฯ เข้าร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของข้าวโพด GMO มาอย่างต่อเนื่อง แต่สหรัฐฯ ได้ปฏิเสธคำขอของเม็กซิโก เนื่องจากมองว่าแผนการห้ามนำเข้าข้าวโพด GMO อาจไม่ได้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายอาจเข้าใกล้ข้อพิพาททางการค้าอย่างเป็นทางการมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ – เม็กซิโกตึงเครียดยิ่งขึ้น
             อย่างไรก็ตาม เม็กซิโกได้นำเข้าข้าวโพดจากคู่ค้าปีละกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด GMO ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์


 ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?