TH EN
A A A

จีนอนุมัตินำเข้าเนื้อจากปากีสถาน

10 November 2566   

           สำนักงานการค้าปากีสถาน (TDAP) ระบุว่า ปากีสถานประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการส่งเสริมการค้าเนื้อสัตว์กับจีน โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และขึ้นทะเบียนกับศุลกากรจีน (GACC) เพื่อส่งออกเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยความร้อนไปยังจีนแล้ว 3 แห่ง
           TDAP เผยว่า จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย โดยผ่านเส้นทางทางทะเลเป็นหลัก แต่ปากีสถานมีข้อได้เปรียบในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกับจีน และสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ผ่านได้ทั้งทางบกและทางทะเล TDAP คาดว่าการส่งออกเนื้อสัตว์แปรรูปครั้งนี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเนื้อสัตว์ของปากีสถานกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งปี
           ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565-2566 การส่งออกเนื้อสัตว์ของปากีสถานมีมูลค่า 431 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 22% ในปีนี้จากการเปิดตลาดส่งออกใหม่ในอียิปต์ 
           อนึ่ง เนื้อสัตว์ที่ผ่านความร้อนจะถูกแปรรูปที่อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อโรคและยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งแตกต่างจากเนื้อสัตว์แช่แข็งหรือแช่เย็นที่ต้องใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัดเก็บและขนส่ง 

 

 

ที่มา : The News สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?