TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มไก่งวง รัฐมินนิโซตา สหรัฐฯ

7 November 2566   

                    กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่งวงเชิงพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขต Blue Earth และ Kandiyohi ในรัฐมินนิโซตา การระบาดในเขต Blue Earth ส่งผลกระทบต่อไก่งวงจำนวน 11,900 ตัว ขณะที่การระบาดในเขต Kandiyohi ส่งผลกระทบจำนวน 53,700 ตัว
                    ทั้งนี้ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา APHIS ยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีกจำนวน 24 ฝูง ใน 10 รัฐ 

 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?