TH EN
A A A

จีนยกระดับเรื่องการติดฉลากโภชนาการอาหาร

16 May 2551   
            จีนออกคำแนะนำการติดฉลากโภชนาการสำหรับอาหารหีบห่อ   ถึงแม้มาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นมาตรการสมัครใจแต่เป็นการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลโภชนาการในฉลากอาหาร  คาดว่าผู้ประกอบการจะเริ่มใช้ฉลากโภชนาการนี้เพื่อเตรียมการป้องกันไว้หากรัฐบาลจีนใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต
ภายใต้คำแนะนำนี้ อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพหรือการกล่าวอ้างทางโภชนาการจะต้องระบุระดับพลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม  ต่อ 100 กรัม หรือต่อ 100 มิลลิลิตร หรือ per serving  และมีองค์ประกอบทางโภชนาการเป็น %ของ Nutrient Reference Value (NRV)
            สำหรับการติดฉลาก กรดไขมัน น้ำตาล วิตามิน และแร่ธาตุยังคงเป็นทางเลือกถึงแม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับตลาดส่งออกหลายตลาด  แต่ก็ยังมีแตกต่างกันแต่ละตลาดอยู่มาก
บริษัทต่างๆ  มีเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน  2553 ในการปฎิบัติตามคำแนะนำนี้  แต่คำแนะนำนี้เปิดช่องให้กระทรงสาธารณสุขสามารถออกข้อกำหนดภาคบังคับเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการสำหรับอาหารบางประเภทได้ 
เนื่องจากการขาดมาตรฐานเดียวกันในเรื่องการติดฉลากโภชนาการในจีนในอดีตจนถึงปัจจุบัน  การออกคำแนะนำดังกล่าวนี้จึงถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของจีน  โดยมีฐานจากมาตรฐานองค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex)  การเคลื่อนไหวของจีนนี้เป็นช่วงเดียวกับที่สหภาพยุโรปกำลังอภิปรายกันว่าจะทำให้ฉลากโภชนาการเป็นมาตรฐานเดียวกันในระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้อย่างไรซึ่งร่างกฎหมายได้มีการเวียนเมื่อปลายเดือนมกราคม 2551 และกำลังมีการถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในสภายุโรป
 
ที่มา  :  Foodnavigator

Is this article useful?