TH EN
A A A

นอร์เวย์ยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อ “E.coli" อย่างรุนแรง

3 November 2566   

                    สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของนอร์เวย์ (FHI) รายงานว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2566 มีการตรวจพบเชื้อ E.coli 026:H11 ในผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 17 คน เป็น 20 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศ โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี จำนวน 11 ราย และ 7 ราย มีอาการที่เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic uremic syndrome: HUS) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและทำให้ไตวายได้ 
                    การระบาดครั้งนี้มีสาเหตุจากเนื้อบดในแฮมเบอร์เกอร์ โดยบริษัทผู้ผลิตได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันจากร้านค้าปลีก “REMA 1000” ทั่วประเทศ ไปแล้ว 3 ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและปรุงเนื้อบดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อื่น ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และระบุว่าการแช่แข็งไม่สามารถฆ่าเชื้อ E.coli ได้ โดยตามคำแนะนำของ USDA กำหนดให้ปรุงด้วยความร้อนที่ 160 องศาฟาเรนไฮต์ ก่อนนำมาบริโภค อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กังวลว่าผลิตภัณฑ์จะตกค้างอยู่ในตู้เย็นของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดเก็บไว้ได้ถึงเดือนมิถุนายน 2567 
                    นอกจากนี้ ในปี 2565 FHI ยังได้รายงานโรคต่าง ๆ ที่แพร่จากสัตว์สู่คนในปี 2565 โดยเทียบกับปี 2564 โดยโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรค Campylobacteriosis 2,983 ราย รองลงมาคือโรค Salmonellosis 712 ราย โรค Yersiniosis เพิ่มขึ้นจาก 85 ราย เป็น 117 ราย และการติดเชื้อ Listeria เพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 31 ในขณะที่มีการติดเชื้อ E.coli เพิ่มขึ้นจาก 438 ราย เป็น 518 ราย และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากโรค HUS อยู่ที่ 2 – 10 ราย/ปี 

 

ที่มา : Food Safety News สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?