TH EN
A A A

การห้ามนำเข้าของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารของญี่ปุ่น

3 November 2566   

                   ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำบำบัดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเวลา 1 เดือน ทำให้การส่งออกอาหารของญี่ปุ่นยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดการนำเข้าของจีน โดยจีนได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางทะเลของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำบำบัดที่มีไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีจำนวนเล็กน้อย 
                   ข้อมูลจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ระบุว่า การส่งออกอาหารของญี่ปุ่นไปยังจีนในเดือนสิงหาคมลดลง 41.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุผลกระทบทั้งหมดได้อย่างชัดเจน และการดำเนินการของจีนในฐานะผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นถือเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของการส่งออกอาหารของญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
                   เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับอุตสาหกรรมประมงอีก 20.7 พันล้านเยน เป็น 100.7 พันล้านเยน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะช่วยลดการพึ่งพาจากจีน โดยสินค้าประมงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดนี้คือหอยเชลล์ (scallop) เนื่องจากปริมาณหอยเชลล์กว่าครึ่งหนึ่งส่งออกไปยังจีน เพื่อเอาเปลือกออกก่อนที่จะส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลวางแผนที่จะให้เงินอุดหนุนจำนวนสองในสามของค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้อุปกรณ์ถอดเปลือกหอยเพื่อให้สามารถส่งหอยเชลล์ไปยังสหรัฐฯ ได้โดยตรง แต่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสต๊อกหอยเชลล์มากเกินไปและมีราคาที่ตกต่ำ มีความกังวลและไม่พอใจกับมาตรการแก้ไขของรัฐบาลในครั้งนี้ เนื่องจากพวกเขาคิดว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วพอ
                   ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงประมงของญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความช่วยเหลือ และยังยืนยันว่าไม่พบไอโซโทปในตัวอย่างปลาซีกเดียว (Flatfish) ที่สำนักงานประมงเก็บมาในน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะ และทางญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้จีนยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าวที่มีการบังคับใช้โดยปราศจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ 
                   ขณะเดียวกัน ตลาดขายส่งปลาโทโยสุที่มีชื่อเสียงของโตเกียวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในการส่งออกที่ลดลงจากข้อจำกัดนี้เช่นกัน เนื่องจากฮ่องกงซึ่งเป็นปลายทางส่งออกหลักได้ระงับการนำเข้าจาก 10 จังหวัดของญี่ปุ่นรวมถึงฟุกุชิมะด้วย ความสูญเสียดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดปลาโทโยสุอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประมงบางส่วนถูกส่งไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทางฮ่องกง ทั้งนี้ ข้อจำกัดของจีนและฮ่องกงยังส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ประมงด้วย ซึ่งราคาตลาดสำหรับหอยเชลล์จากฮอกไกโดลดลง 20% ถึง 30% จากระดับก่อนที่จะมีข้อจำกัดดังกล่าว ขณะที่ราคาของปลา red bream จากจังหวัดชิบะลดลงประมาณ 30%

 

ที่มา : The Japan Times สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?