TH EN
A A A

จีนนำเข้ายางพาราจากเวียดนามเพิ่มขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566

10 October 2566   

                    ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามได้ส่งออกยางพาราไปยังจีนประมาณ 757,600 ตัน เป็นมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 99.8% ของยางที่ผลิตได้ทั้งหมด แม้ว่าในด้านปริมาณการส่งออกนั้นจะเพิ่มขึ้น 12% แต่มูลค่าลดลง 10% เนื่องจากราคายางพาราในเดือนกรกฎาคมปรับลดลง 17.9% อยู่ที่ 1,291 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
                    หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เวียดนามส่งออกยางได้มากกว่า 2.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้น 9.7 % ในเชิงปริมาณและเพิ่มขึ้น 1% ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบจากปี 2564 ซึ่งฝ่ายนำเข้าและส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม คาดว่า 2 - 3 เดือนข้างหน้าการส่งออกยางพาราไปยังจีนจะเพิ่มขึ้นอีกจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ที่มา : RetailNews Asia สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?