TH EN
A A A

ญี่ปุ่นระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐ Mato Grosso do Sul ของบราซิล

6 October 2566   

                    กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารบราซิล (MAPA) เผยว่า ญี่ปุ่นได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐ Mato Grosso do Sul เป็นการชั่วคราว หลังเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในฝูงไก่ที่เลี้ยงในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงนำเข้าไก่จากรัฐอื่น ๆ ของบราซิลตามปกติ
                    ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ของบราซิลที่มาจากรัฐ Espirito Santo ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และรัฐ Santa Catarina ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และกลับมานำเข้าอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้ทำข้อตกลงว่าการห้ามการค้าจะมีผลกับเขตเมืองที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐ Mato Grosso do Sul ส่งออกไก่ไปยังญี่ปุ่นประมาณ 17% ของการส่งออกไก่ทั้งหมดในปี 2022 
                    อนึ่ง บราซิลรายงานว่าได้ตรวจพบโรคไข้หวัดนกในนกป่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ในทางเทคนิคแล้วบราซิลยังคงปราศจากโรคนี้ เนื่องจากไม่มีการตรวจพบในฝูงสัตว์เชิงพาณิชย์

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?