TH EN
A A A

อุตสาหกรรมถั่วเหลืองในสหรัฐฯได้รับประโยชน์จากความต้องการเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น

28 September 2566   

                    บทความจากมหาวิทยาลัย Purdue สหรัฐอเมริกา เรื่อง "การเพิ่มขึ้นของการบริโภคเนื้อสัตว์ทดแทนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองของสหรัฐฯ" ระบุว่า มีการคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณอาหารทดแทนเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์จากพืชมีมากขึ้น ซึ่งการวิจัยพบว่ายอดขายเนื้อสัตว์จากพืชในสหรัฐอเมริกาในปี 2018-2021 เพิ่มขึ้นถึง 56% 
                    หนึ่งในผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ชนิดใหม่ที่คาดว่าจะมีการผลิตเป็นจำนวนมากและมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเซลล์จากห้องปฏิบัติการ (cell-cultured-meat)  ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) เพิ่งอนุญาตให้เข้าสู่ตลาด โดยบทความฉบับนี้ได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงในบริษัทผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเซลล์แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ที่มีการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจัดจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพาะเลี้ยงเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ ในปีนี้
                    กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ทำให้ถั่วเหลืองกลายเป็นแหล่งหลักสำหรับโปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein hydrolysates) ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการช่วยให้เซลล์เจริญเติบโตเป็นเนื้อสัตว์ นอกจากนี้อัตราส่วนของถั่วเหลืองต่อเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงยังสูงอีกด้วย ดังนั้นการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอาจสามารถสร้างความต้องการที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมถั่วเหลืองได้ 
                    อนึ่ง บทความนี้ได้ทราบถึงข้อกังวลด้านของราคา ข้อจำกัดด้านรสชาติ ความน่าดึงดูดใจและลักษณะเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ แต่การศึกษาก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของชาวอเมริกันไม่ได้มีความรู้สึกต่อต้านเมื่อได้ชิมเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
 

 

ที่มา : Purdue University สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?