TH EN
A A A

อินเดียจัดสรรโควตาส่งออกข้าวให้กับภูฏาน สิงคโปร์ และมอริเชียส

21 September 2566   

                    รัฐบาลอินเดียได้แถลงการณ์ว่า อินเดียตัดสินใจที่จะจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติให้แก่ภูฏาน มอริเชียส และสิงคโปร์ โดยการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติจำนวน 79,000 ตัน จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังภูฏาน ในขณะที่โควตาการส่งออกจำนวน 50,000 ตัน และ 14,000 ตัน จะถูกส่งออกไปยังสิงคโปร์และมอริเชียส ตามลำดับ
                    โดยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา อินเดียได้มีการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติหลังจากที่เคยแถลงการณ์ห้ามส่งออกข้าวหักเมื่อปีที่แล้ว 
                    นอกจากนี้ อินเดียได้มีการขึ้นภาษีข้าวนึ่ง 20% ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อก่อนการเลือกตั้งระดับรัฐในปลายปีนี้
                    ทั้งนี้ การส่งออกข้าวของอินเดียคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของโลก และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณสต็อกที่ต่ำเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกรายอื่นๆ การส่งออกที่ลดลงอาจทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน

 

ที่มา : Reuters, The Economics Times สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?