TH EN
A A A

เวียดนามห้ามส่งออกจนถึงมิถุนายน

2 May 2551   

            กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามจะห้ามส่งออกชั่วคราวข้าวจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

           Nguyen Thanh Bien รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามกล่าวว่าปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวแล้วมากกว่า 1 ล้านตัน มูลค่า 403 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ราคาเฉลี่ย 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งถือเป็น 57% ของราคาในปัจจุบัน
            อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า การเลื่อนระยะเวลาการห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นมาตรการจัดการการส่งออกกเพื่อลดปริมาณ เพิ่มมูลค่า และประกันความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

            นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า ราคาข้าวจะยังคงสูงไปจนถึงปี 2553  เมื่อเร็วๆ  นี้เวียดนามเพิ่งทำสถิติส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ราคา 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  และคาดว่าราคาจะเพิ่มเป็น 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ที่มา  :  Vietnamnet

Is this article useful?