TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรฯ ไต้หวันระบุ อุตสาหกรรมไข่ในประเทศจะพึ่งพาตนเองได้ภายใน 2 เดือน

20 September 2566   

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 กระทรวงเกษตรฯ ไต้หวัน ระบุว่า อุตสาหกรรมไข่ในประเทศจะพึ่งพาตนเองได้ภายในเวลา 2 เดือน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนไข่ทั่วประเทศที่ได้ครอบงำไต้หวันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ลดลง 
                    จากข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ลังต่อวัน เป็นจำนวน 115,500 ลังในสัปดาห์ที่แล้ว โดย 1 ลัง จะประกอบไปด้วยไข่ไก่จำนวน 200 ฟอง ซึ่งหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ทางกระทรวงฯ ประเมินว่าอุตสาหกรรมไข่ในประเทศจะพึ่งตนเองได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน
                    นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนแม่ไก่ไข่ยังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านตัว รวมเป็น 33.86 ล้านตัว ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวน 34 ล้านตัวที่จำเป็นในการผลิตทั้งหมด 120,000 ลังต่อวัน
                    ทั้งนี้ เมื่อมีคำถามว่าโครงการนำเข้าไข่ยังคงมีผลถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ทางกรมอุตสาหกรรมสัตว์ กล่าวว่า การนำเข้าจะยังคงมีการปรับอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผลิตไข่ที่มีความผันแปรสูง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงการระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ปีก และหากการผลิตในประเทศเป็นไปตามความต้องการ ปริมาณไข่ส่วนเกินที่นำเข้ามาในประเทศจะถูกทำให้เป็นของเหลวหรือแช่แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้อยู่ได้ประมาณ 2 ปี และนำไปใช้สำหรับอาหารแปรรูป

 

ที่มา : Taipei Times สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?