TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์พบการระบาดของ ASF เพิ่มเติมในประเทศ

20 September 2566   

                    โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ได้แพร่ระบาดไปถึงเกาะโคโคโร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลแมกไซไซ เมืองปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์
                    เจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทย์ประจำจังหวัด (PVO) ได้เปิดเผยว่า ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส ASF เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้หมูตายไปแล้วประมาณ 300 ตัว และ 5 ใน 6 ของตัวอย่างที่เก็บมาจากหมูในเกาะโคโคโรได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส ASF ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุการตายของหมูบ้านที่อยู่บนเกาะนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ASF ดังนั้น จึงมีการทำงานและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายไปยังเมืองอื่น ๆ ในปาลาวัน
                    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีมาตรการควบคุมไวรัสชนิดนี้โดยจัดตั้งจุดตรวจในทุกพื้นที่ขาเข้าเมืองแมกไซไซ และจะมีการติดตาม เก็บตัวอย่างเลือด และประเมินการกักกันเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนในการไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการให้อาหารที่อาจปนเปื้อนหรืออาหารดิบกับหมูที่เลี้ยง รวมถึงขอให้ประชาชนรายงานการตายหรืออาการของหมูที่อาจติดเชื้อ ASF ไปยังสำนักงานสัตวแพทย์ด้วย

 

ที่มา : porkbusiness สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?