TH EN
A A A

เวียดนามอนุมัติวัคซีนป้องกัน ASF ตัวแรกของโลกแล้ว

8 August 2566   

                    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หรือโรคไข้หวัดหมูที่ผลิตเองในประเทศ 2 ชนิด ได้แก่ NAVET-ASFVAC ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้พัฒนาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ และ AVAC ASF LIVE ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ ให้สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยการอนุมัติในครั้งนี้ทำให้วัคซีนทั้ง 2 กลายเป็นวัคซีนป้องกัน ASF ในเชิงพาณิชย์ชนิดแรกของโลก 
                    โดยก่อนหน้านี้ เวียดนามได้ทดสอบวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ไปแล้วกว่า 650,000 โดส ใน 40 จังหวัดของประเทศ และพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงถึง 95% ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการจัดการกับโรคสัตว์ร้ายแรงชนิดนี้ที่ได้ทำลายอุตสาหกรรมเนื้อหมูทั่วโลกสูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 8.7 ล้านล้านบาท) นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรเวียดนามยังได้ขอให้บริษัทต่างๆ วางแผนในการผลิตวัคซีนสำหรับวางจำหน่ายในประเทศ รวมถึงสำหรับการส่งออกด้วย 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?