TH EN
A A A

UK เตรียมใช้กฎใหม่สำหรับโรงงานส่งออกไก่ในอเมริกาใต้

8 August 2566   

                    ตัวแทนของผู้แปรรูปเนื้อหมูและสัตว์ปีกของบราซิล (ABPA) กล่าวว่า สหราชอาณาจักรได้อนุมัติรูปแบบการส่งออกไก่แบบ "รายการล่วงหน้า (pre-listing)" สำหรับโรงงานส่งออกไก่ในอเมริกาใต้ ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาเชิงบวกครั้งที่ 2 ของการค้าทวิภาคีในปีนี้ 
                    โดยภายใต้ระบบนี้บริษัททุกแห่งที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรของบราซิล (MAPA) จะสามารถส่งออกไก่ไปยังตลาดในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านทางการของสหราชอาณาจักรอีกต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน สหราชอาณาจักรได้เพิ่มโควตานำเข้าไก่จากบราซิลเป็น 96,500 เมตริกตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 16,600 เมตริกตัน และสิ่งนี้จะทำให้บราซิลสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไก่ไปยังสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่า 60 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 2,000 ล้านบาท)
                    รัฐบาลบราซิลกล่าวว่า “นี่เป็นการตรวจสอบของอังกฤษครั้งแรกในต่างประเทศ นับตั้งแต่แยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรป” และจากรายงานทางเทคนิคของอังกฤษในเดือนตุลาคม 2022 พบว่า ระบบนี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อวัวและสัตว์ปีกในบราซิล

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?