TH EN
A A A

อียูไฟเขียวยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าอาหารญี่ปุ่น

3 August 2566   

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สหภาพยุโรปมีมติว่าจะมีการยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้าอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้หลังจากเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี 2554 โดยหวังว่าญี่ปุ่นจะผ่อนคลายการควบคุมสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป
                    โดยสหภาพยุโรปได้กำหนดให้มีการทดสอบกัมมันตภาพรังสีของผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการส่งออก นับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิบนชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ซึ่งตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้กำหนดให้มีใบรับรองแสดงระดับไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีในเห็ดป่า ปลาบางชนิด และพืชป่าที่กินได้ เช่น หน่อไม้ จากฟุกุชิมะและอีก 9 จังหวัด
                    ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ระบุว่าข้อจำกัดเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังคงเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีและได้เน้นย้ำว่าญี่ปุ่นควรเปิดเผยผลการสอบสวนกัมมันตภาพรังสีของตนเองด้วย โดยทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะพยายามขจัดอุปสรรคทางการค้าของญี่ปุ่นต่อเนื้อวัว ผลไม้และผักของสหภาพยุโรป ซึ่งถูกจำกัดโดยกฎความปลอดภัยด้านอาหารเมื่อเข้าสู่ญี่ปุ่น
                    อนึ่ง สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้มีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกันแล้ว และพร้อมใจกันต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?