TH EN
A A A

จีนนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 25% ในเดือนมิถุนายน

3 August 2566   

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศุลกากรจีน เผยว่า จีนนำเข้าถั่วเหลืองจำนวน 10.27 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 24.5% จากปีที่แล้ว เนื่องจากมีถั่วเหลืองบราซิลราคาถูกเป็นจำนวนมากที่ออกสู่ตลาด 
                    นอกจากนี้ จากข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ปริมาณการนำเข้าของจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในการนำเข้าถั่วเหลืองของโลกอยู่ที่ 52.58 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

 

ที่มา : Reuter สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?