TH EN
A A A

จีนร่างกฎใหม่ด้านความปลอดภัยอาหาร

28 April 2551   

             หนังสือพิมพ์ China Diary ประจำวันที่  9 เมษายน 2551 รายงานว่า รัฐบาลจีนได้ยกร่างกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มมาตรการบังคับใช้ระบุแสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากกฎหมายใหม่นี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาประชาชน (NPC) จะมีผลบังคับใช้เดือนมิถุนายน 2551

              บริษัทผู้ผลิตสินค้า 9 หมวด รวมทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ในบ้านจะต้องติดฉลากรหัสสินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ทุกขั้นตอนการผลิตและกระจายสินค้า  นอกจากนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาได้ทางอินเตอร์เนทหรือโทรศัพท์หมายเลข 114  ทั้งนี้ผู้ผลิตรายใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคเช่น เนวว์เล่ มารณ์ส โคคาโคลา เป๊ปซี่ได้ยื่นคัดค้านกฎหมายบับนี้ เพราะจะเพิ่มต้นทุนการผลิตและราคาสินคาอีก  15% และกฎหมายฉบับใหม่นี้ยกเว้นการบังคับใช้ในโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง

Is this article useful?