TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เสี่ยงเจอไข้หวัดนกจากการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกจีน

5 September 2549   

               วงการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของฟิลิปปินส์กำลังวิตกว่าการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนจะทำให้ฟิลิปินส์เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนก

               ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพียง 2-3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ยังปลอดไข้หวัดนกและได้ประกาศระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งจีนตั้งแต่การระบาดครั้งแรกในปี 2546

               ประธานสมาคมไก่เนื้อฟิลิฟปินสืระบุว่ามีการขายสัตว์ปีกนำเข้าจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่เป็ดปักกิ่งในภัตตาคารและร้านค้าปลีกในฟิลิปปินส์ และการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกจำนวนมากทำให้ความต้องการผลผลิตในประเทศเองลดลงเพราะราคาสินค้านำเข้าถูกกว่ามาก

World Poultry

Is this article useful?