TH EN
A A A

ญี่ปุ่นจับตาแก้ไขกฎหมายเพื่อลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

6 July 2566   

                    รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อลดขยะอาหาร (Food Waste) โดยหนึ่งในมาตรการที่กำลังพิจารณาอยู่คือการออกกฎเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจอาหารจะไม่ต้องมีการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อาหารเป็นพิษ หากพวกเขาบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารส่วนเกินให้กับธนาคารอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจลังเลที่จะบริจาคอาหาร คือ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องและความเสียหายต่อแบรนด์ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดอาการอาหารเป็นพิษนี้ 
                    ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการจากธนาคารอาหารและมีการตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารอาหารที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันการแจกจ่ายอาหารที่บริจาคซ้ำ และอาจมีการเพิ่มมาตรการให้ผู้ที่เลือกรับประทานในร้านอาหารหรือโรงแรมสามารถนำอาหารที่รับประทานไม่หมดกลับบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งร้านอาหารจะไม่รับผิดชอบหากผู้บริโภคเกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือติดเชื้อปนเปื้อนจากการรับประทานอาหารดังกล่าวที่บ้านของตน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหารและของเสียคาดว่าจะได้รับการแก้ไขในการประชุมสามัญของรัฐสภาในปีหน้า
                    อนึ่ง ในปี 2543 ประเทศญี่ปุ่นมีการการสูญเสียอาหารจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั้งสิ้น 9.8 ล้านตัน ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนตัวเลขดังกล่าวให้เหลือ 4.89 ล้านตัน ภายในปี 2573

 

ที่มา : Japan News สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?