TH EN
A A A

วัคซีนป้องกัน ASF ตัวแรกของโลกใกล้ได้รับการอนุมัติแล้วในเวียดนาม

30 June 2566   

                   วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดหมู (ASF) ที่กําลังทดสอบในเวียดนามใกล้ที่จะได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสําคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงอย่าง ASF ที่ทำให้ตลาดเนื้อหมูทั่วโลกเสียหายมากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8.6 ล้านล้านบาท) โดยตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา จากรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พบว่า มีการระบาดของ ASF ไปแล้วกว่า 50 ประเทศ และส่งผลให้มีหมูตายมากกว่า 1.3 ล้านตัว
                   หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ของ WOAH นายเกรกอริโอ ตอร์เรส ได้กล่าวว่า “วัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ NAVET-ASFVAC และ AVAC ASF LIVE ที่กำลังถูกทดสอบในเวียดนามนั้น มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมาก และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง” โดยวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับการอนุมัติให้ทดลองเชิงพาณิชย์ในเวียดนามแล้ว และจะอนุญาตให้ใช้ทั่วประเทศ รวมถึงมองหาความเป็นไปได้ในการขายให้กับประเทศอื่น ๆ ต่อไป และ “มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะซื้อวัคซีนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพบการระบาดของโรคนี้ในสหรัฐฯ แล้วก็ตาม” รัฐมนตรีเกษตรของสหรัฐฯ นายทอม วิลแซ็ค กล่าว
                   ทั้งนี้ นักวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ตรวจสอบผลลัพธ์ของหนึ่งในวัคซีนอย่าง NAVET-ASFVAC ที่พวกเขาได้พัฒนาร่วมกับบริษัทของเวียดนามซึ่งเป็นวัคซีนชนิดไวรัสมีชีวิตแบบลดฤทธิ์ (attenuated live-virus vaccine) ประเภทเดียวกับวัคซีนที่ใช้กับเด็กทั่วโลก และพบว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในระดับสูงและไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการทดลอง 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?