TH EN
A A A

ศรีลังกาไฟเขียวนำเข้าไข่ไก่ขายในตลาดค้าปลีก

20 June 2566   

                    รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของศรีลังกา ได้มีคำสั่งให้ Department of Animal Production and Health อนุมัติการขายไข่ไก่นำเข้าในตลาดค้าปลีก ซึ่งปกติแล้วไข่ไก่ที่นำเข้ามาในศรีลังกาจะสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่เท่านั้น การตัดสินใจในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไข่ไก่ในตลาด
                    นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรของศรีลังกายังได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาไข่ไก่ขาดแคลน โดยผู้ผลิตได้ขอให้มีการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกสูงสุดสำหรับไข่ไก่ พร้อมทั้งขอให้แก้ไขการขาดแคลนข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ และยกเลิกมาตรการห้ามใช้ข้าวเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งผู้ผลิตไข่ไก่และสัตว์ปีกกล่าวว่า หลังจากยกเลิกราคาขายปลีกสูงสุดของไข่ไก่แล้ว จะส่งผลให้มีการวางจำหน่ายไข่ไก่ทั่วประเทศได้ภายใน 15 วัน 
                    ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของศรีลังกาได้ระบุเพิ่มเติมว่า การอนุญาตนำเข้าในครั้งนี้จะยังดำเนินต่อไปจนกว่าผู้ผลิตไข่ไก่จะสามารถผลิตไข่ไก่ป้อนสู่ตลาดได้อย่างพอเพียง การหารือครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าแม่พันธุ์สัตว์ปีกสำหรับอุตสาหกรรมเช่นกัน และเน้นย้ำให้ Department of Animal Production and Health เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปรับปรุงอุตสาหกรรมไข่และสัตว์ปีกอีกด้วย 
                    อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.agrimin.gov.lk/web/index.php/en/news-and-events/2095-02-05-2023-2 

 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?