TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหาร เมษายน 2566

8 June 2566   

                   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2023 กรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนเมษายน 2023 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 196 ชุด จาก 38 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (25% ส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (15.8% ส่วนใหญ่เป็นธัญพืช) และไต้หวัน (12.2% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยว) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (27.0%) ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (20.4%) ความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (14.3%) ขาดการตรวจสอบและใบอนุญาตกักกัน (7.7%) และการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (7.1%)
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1. เครื่องดื่มชนิดผง 
                   เครื่องดื่มชนิดผง 12 ชุดถูกปฏิเสธ เนื่องจากเกือบครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกักกัน มีการใช้สารปรุงแต่งอาหารหรือสารเสริมโภชนาการอย่างผิดวิธี 
2. กาแฟ 
                   เมล็ดกาแฟจากไต้หวัน ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างสินค้ากับใบรับรอง โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดกาแฟของจีนเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับอย่างมาก 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5051713/index.html

ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?