TH EN
A A A

ญี่ปุ่นนำเข้าประมงรัสเซียสูงสุดในรอบ 30 ปี

24 May 2566   

                    ในปี 2565 ประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากรัสเซียแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จากสถิติการค้าของกระทรวงการคลัง ระบุว่า มูลค่าการนำเข้าประมงจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 12.9% จากปีที่แล้ว เป็น 155.2 พันล้านเยน
                    ส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ญี่ปุ่นได้จำกัดการค้าขายสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ) บางส่วน แต่ผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการยกเว้นเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศได้ ซึ่งในปี 2565 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงโดยรวมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 30%  และได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น รัสเซียถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสี่ของญี่ปุ่น และเมื่อแยกตามรายการผลิตภัณฑ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปูหิมะเป็นผลิตภัณฑ์ประมงที่มียอดการนำเข้าจากรัสเซียสูงที่สุด รองลงมาคือไข่ปลาค็อดและปลาแซลมอนซ็อกอาย

 

ที่มา : Jiji Press สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?