TH EN
A A A

รัฐบาลอิตาลียัน! ไม่เอาอาหารเพาะเลี้ยงในห้องแล็บ

12 May 2566   

                    รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอิตาลีเผย อาหารเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งยังที่มีรสชาติไม่เหมือนกับเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาตามธรรมชาติ ถือเป็นการย้ำท่าทีหลังจากเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่สมาชิกสภาผู้แทนฝั่งอนุรักษ์นิยมของอิตาลีได้เสนอร่างกฎหมายห้ามผลิตและนำเข้าอาหารเพาะเลี้ยงและอาหารสัตว์ที่ยังไม่เคยมีประวัติการผลิตในสหภาพยุโรป และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาระดับรัฐสภา
                    ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจแก่องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเซลล์ ซึ่งให้ความเห็นว่าการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการตัดสินใจของรัฐบาลอิตาลีถือเป็นการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ ในขณะที่ฝั่งกระทรวงเกษตรอิตาลีก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งให้ข้อสังเกตว่าการเพาะเลี้ยงอาหารในห้องปฏิบัติการต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิตาลียืนยันว่าจะให้ความสำคัญต่อการปกป้องวัฒนธรรมบริโภคอาหาร โดยจะกำหนดทั้งแนวทางจัดระดับคุณภาพและการยืนยันแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อาหารสำคัญที่ผลิตในประเทศ

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?