TH EN
A A A

ญี่ปุ่นศึกษาว่าจะยกเลิกการแบนอาหารจากสัตว์โคลนนิ่งหรือไม่

22 April 2551   

             ญี่ปุ่นกำลังศึกษาว่าจะยกเลิกการแบนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์โคลนนิ่งหรือไม่

            กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้คณะกรรมาธิการความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักนายก ประเมินขั้นสุดท้ายว่ามาตรการการแบนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันควรจะยกเลิกหรือไม่  แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการประเมินจะใช้ระยะเวลานานเพียงใด
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เนื่องจากมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศระบุว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่งมีความปลอดภัยเหมือนกับสัตว์ที่ไม่ได้มาจากการโคลนนิ่ง

            ในเดือนมกราคม   USFDA สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ยอมรับการวางจำหน่ายอาหารที่มาจากสัตว์โคลนนิ่ง  แต่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่ายังไม่ควรวางจำหน่ายอาหารจากสัตว์โคลนนิ่งในขณะนี้โดยควรรอให้มีการหารือแนะนำก่อน    สำหรับสหภาพยุโรปได้มีการหารือผู้บริโภคแล้วก่อนที่จะออกระเบียบเมื่อเดือนพฤษภาคม ในญี่ปุ่นมีเฉพาะห้องปฏิบัติการและสถาบันวิจัยเท่านั้นที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์โคลนนิ่ง  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเดือนกันยายนมีวัวโคลนนิ่ง 535 ตัว สุกรโคลนนิ่ง 256 ตัว

ที่มา  :  LexisNexis

Is this article useful?