TH EN
A A A

โปแลนด์เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากยูเครน

8 May 2566   

                    เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ระบุว่า โปแลนด์ได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารบางรายการจากยูเครน ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากของเกษตรกรภายในประเทศ แต่หลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นกับฝ่ายยูเครนตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้สินค้าเกษตรของยูเครนจะได้รับอนุญาตให้ผ่านดินแดนของโปแลนด์ได้ ในขณะที่ข้อตกลงการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากยูเครนจะยังคงอยู่จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าที่ผ่านดินแดนของโปแลนด์จะไม่ถูกขนถ่ายออกมาในประเทศ โดยมีระบบตรวจสอบพิเศษที่จะถูกนำมาใช้กับการขนส่งธัญพืช ไข่ เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
                    โดยข้อตกลงใหม่นี้จะยังคงมีการห้ามนำเข้าธัญพืช น้ำตาล อาหารสัตว์ประเภทฟาง เมล็ดพืช ฮอปส์ ลินิน กัญชง ผลไม้และผักสด ผลิตภัณฑ์จากผลไม้และผักที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ไวน์ เนื้อวัว นมและผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อหมู เนื้อแกะและเนื้อแพะ ไข่ เนื้อสัตว์ปีก เอทิลแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (รวมถึงเมล็ดพืชน้ำมัน)

 

ที่มา : The Dairy Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?